לאקרמן כפיר נ.ת.ה. בע"מ יש מאות לקוחות מרוצים לאורך שנים רבות. מנכ"ל החברה, כפיר אקרמן, מנהל תיקי השקעות למעלה מ-23 שנה,  מורשה מטעם הרשות לניירות ערך.

בשנים אלה צלחה החברה משברים משמעותיים בשוק ההון.

החברה מנהלת תיקים במרבית הבנקים הישראלים.

אנו מנהלים קופות גמל וקרנות השתלמות בניהול אישי ללקוחותינו.

במהלך שנת 2009 הותקנו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(קופת גמל בניהול אישי), התשס"ט-2009, המאפשרות לעמית עצמאי להעביר את ניהול הכספים לקופה בניהול אישי במסגרת קופת גמל לתגמולים ולעמית שכיר או עצמאי להעביר את ניהול הכספים לקופה בניהול אישי במסגרת קרן השתלמות.

במסגרת התקנות נקבע כי מרבית מגבלות ההשקעה שחלות על קופות גמל רגילות לא יחולו על קופת גמל בניהול אישי, לחוסך יינתן שיקול דעת רחב ביחס לאופן שבו יושקעו כספיו, והוא יוכל לבחור לנהל את תיק השקעותיו בעצמו או באמצעות מנהל תיקים שינהל את תיק ההשקעות בכפוף להוראותיו.

צוות המשרד

כפיר אקרמן

מנכ"ל

פזית מזרחי

מנהלת המשרד, אחראית רגולציה והלבנת הון

יעל בקר פזניק

מנהלת תיקים ואנליסטית בכירהאנחנו מאמינים


שירות

שירות

כתפיסת עולם, החברה הוקמה מתוך רצון לתת שירות אישי ומקצועי,
שקיפות

שקיפות

בראש ובראשונה, אני זמין ללקוחותי לכל שאלה ועניין, כך שהלקוח
בטחון מלא

בטחון מלא

חשבון מנוהל ע"י מנהל תיקים מקנה ביטחון מלא: החשבון המנוהל

צור קשר ונחזור אליך בהקדם